Επικοινωνήστε μαζί μας,

 

Η αποστολή μας στην  ΑNDROUTSELLIS – Marketing & Advertising services.είναι να παρέχουμε ένα εξαιρετικό επίπεδο επαγγελματισμού ίσο με αυτό των πελατών μας, εκπροσωπώντας τους όπως οι ίδιοι θα εκπροσωπούσαν τον εαυτό τους.

Η άποψη μας ως εταιρεία είναι πάντα θετική , αναζητώντας διαρκώς νέες δυνατότητες εξυπηρέτησης των πελατών μας και των προϊόντων τους.

...........................................................................

 
Η στάση μας είναι ειλικρινής, υπεύθυνη και ευθύς σε όλες μας τις ενέργειες.
Επιδεικνύουμε πλήρη υπευθυνότητα στους πελάτες μας κατά την εκπλήρωση των δεσμεύσεων μας προς αυτούς , για την επιτυχημένη αποπεράτωση της δοθείσας δουλειάς.
Δεσμευόμαστε να διασφαλίσουμε την υπεροχή στις υπηρεσίες μας, στην ποιότητα μας στην συνέπειας μας.
....................................................................................................... ..........
Copyright © 2006 Vi@ L.T.D. All rights reserved.